Auto škola “Marduk plus”, Odžaci

Ulica:
Školska 24
Grad:
Odžaci 25250
Telefon:
025 57 44 728
069 133 16 00
Email:
as.mardukplus@gmail.com
saskamitrovic89@gmail.com


Auto škola “Marduk plus”, Odžaci


Auto škola “Marduk plus”, nalazi se u Školskoj ulici br. 24 u Odžacima, ”osnovana je u 2000. godine i od tada je obučila preko 2000 kandidata svih kategorija vozila.  Auto škola ima sopstvenu poslovnu zgradu i poligon.

 

 

Posebno mesto zauzima učionica, za koju garantujemo da je najbolja i najlepša u okolini, u kojoj se odvija teorijska nastava i koja je opremljena nastavnim sredstvima prema najsavremenijoj metodologiji za edukaciju u ovoj oblasti.

 

 

Auto škola “Marduk plus” konstanto radi na usavršavanju obuke za vozače, a time i na poboljšanju bezbednosti saobraćaja što je i osnovni cilj Auto škole “Marduk plus”.

 

 

 

 

Auto škola “Marduk plus” vam nudi:

 

 

Obuku vozača za AM, A1, A2, A, F i B, kategorije na novim i bezbednim vozilima

Najbolje instruktore u okolini

Plaćanje na više rata

Čekovi građana

Plaćanje platnim karticama

Penzionerima posebne pogodnosti za kupovinu vaučera za obuku unuka

Obavljanje dopunske obuke za neaktivne vozače na našem ili vašem vozilu

 

 

U voznom parku auto skole “Marduk plus”  se nalaze 4 potpuno novia automobila. Savremen i dobar vozni park je od presudnog značaja za kvalitet obuke.

 

 

Svako naše vozilo je tehnički ispravno, klimatizovano, izbor vozila za  obuku će vam biti težak. Imate mogućnost da izaberete vozilo ili instruktora koji će vas obučavati. Cena obuke je ista za sva vozila.

 

 

Spadamo u red vodećih auto škola po kvalitetu obuke, stručnosti instruktora i zadovoljstvu kandidata.

 

 

Obuka vozača se izvodi po svim delovima opštine Odžaci. U skladu sa brzinom sa kojom kandidat  napreduje, zadaci i način obuke postepeno se prilagođavaju znanju kandidata. Kvalitet obuke je garantovan.

Strpljenjem i vežbom savladaćete vozačke veštine.

 

 

 • Auto škola Marduk plus d.o.o. - vozni park

 • Auto škola Marduk plus d.o.o. - vozni park

 • Auto škola Marduk plus d.o.o. - vozni park

 • Auto škola Marduk plus d.o.o. - vozni park

 • Auto škola Marduk plus d.o.o. - vozni park

 • Auto škola Marduk plus d.o.o. - vozni park

 • Auto škola Marduk plus d.o.o. - vozni park

 • Auto škola Marduk plus d.o.o. - vozni park

 • Auto škola Marduk plus d.o.o. - vozni park

 • Auto škola Marduk plus d.o.o. - vozni park

 • Auto škola Marduk plus d.o.o. - vozni park

 • Auto škola Marduk plus d.o.o. - vozni park

 • Auto škola Marduk plus d.o.o. - vozni park

 • Auto škola Marduk plus d.o.o. - vozni park

 • Auto škola Marduk plus d.o.o. - vozni park

 

 

 

TEORIJSKA OBUKA PO NOVOM PRAVILNIKU

 

Po novim propisima teorijski deo obuke postaje obavezan, i predvidjeno je najmanje 40 časova (30 časova predavanja i 10 vežbi).

 

 

Čas traje 45 min. a kandidat u toku dana može imati najviše tri časa, sa pauzama od po 10 minuta izmedju njih.

 

 

Budući vozači moraće da odslušaju predavanja, nauče propise i polože testove pre nego što krenu sa časovima praktične obuke.

 

 

 

 

 • Auto škola “Marduk plus”, Odžaci

 • Auto škola “Marduk plus”, Odžaci

 • Auto škola “Marduk plus”, Odžaci

 • Auto škola “Marduk plus”, Odžaci

 • Auto škola “Marduk plus”, Odžaci

 • Auto škola “Marduk plus”, Odžaci

 • Auto škola “Marduk plus”, Odžaci

 • Auto škola “Marduk plus”, Odžaci

 • Auto škola “Marduk plus”, Odžaci

 • Auto škola “Marduk plus”, Odžaci

 • Auto škola “Marduk plus”, Odžaci

 • Auto škola “Marduk plus”, Odžaci

 • Auto škola “Marduk plus”, Odžaci

 • Auto škola “Marduk plus”, Odžaci

 • Auto škola “Marduk plus”, Odžaci

 • Auto škola “Marduk plus”, Odžaci

 • Auto škola “Marduk plus”, Odžaci

 • Auto škola “Marduk plus”, Odžaci

 • Auto škola “Marduk plus”, Odžaci

 

 

PRAKTIČNA OBUKA VOŽNJE

 

Početak obuke tek nakon odslušane teoretske obuke i položenog testa. Kompletna obuka sadrži 40 časova vožnje od po 45 minuta. Kandidat u toku dana može imati najviše dva časa vožnje. Vozački ispit se sastoji iz praktičnog i teoretskog dela.

 

 

Teoretski deo se polaže u prostorijama auto škole “Marduk plus”.

Položen test važi godinu dana i u tom vremenu se mora položiti vozački ispit.

 

 

 • Marduk plus d.o.o. - poligon

 • Marduk plus d.o.o. - poligon

 • Marduk plus d.o.o. - poligon

 • Marduk plus d.o.o. - poligon

 • Marduk plus d.o.o. - poligon

 • Marduk plus d.o.o. - poligon

 • Marduk plus d.o.o. - poligon

 • Marduk plus d.o.o. - poligon

 • Marduk plus d.o.o. - poligon

 • Marduk plus d.o.o. - poligon

 • Marduk plus d.o.o. - poligon

 • Marduk plus d.o.o. - poligon

 

 

PRAKTIČAN ISPIT:

 

 

Kandidat slučajnim izborom bira jedan od 15 ispitnih zadataka koji su kovertirani, nakon upoznavanja sa trasom odnosno relacijom ispitnog zadatka kreće ispit. Početak i kraj ispita je na našem poligonu.

 

 

Praktični deo ispita se prvo obavlja na uređenom prostoru poligonu, gde kandidat pokazuje osnovne veštine u upravljanju vozilom npr:

 

 

  • vizuelna provera vozila,
  • priprema za polazak,
  • održavanje pravca u jednoj saobraćajnoj traci,
  • kretanje vozilom unazad sa promenom saobraćajne trake,
  • ubrzavanje i kočenje
  • polukružno okretanje između linija sa manevrom,
  • parkiranje podužno vožnjom unazad,
  • parkiranje pod pravim uglom vožnjom unazad

 

 

Ukoliko kandidat položi poligonski deo ispita sledi vožnja ulicama grada ispitnom trasom koju je kandidat izvukao na početku polaganja. Po završetku ispita sledi ocena vozačke veštine i znanja.

 

 

Trajanje vozačkog ispita traje najmanje 35 minuta vožnje u saobraćaju.

 

 

 

Dodatni časovi vožnje preporučuju se:


Ako nakon položenog vozačkog ispita niste vozili i više niste sigurni u svoje vozačke sposobnosti ili u poznavanje saobraćajnih propisa.

 

Ako niste spremni za bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju iz bilo kog razloga, nemojte rizikovati, proverite svoje sposobnosti i tek nakon pozitivne ocene instruktora krenite da vozite samostalno.

 

Aako nemate vozačko iskustvo, a čeka vas posao koji podrazumeva svkodnevni terenski rad službenim autom … pripremite se za bezbednu vožnju i uživajte na poslu.


 

Auto škola “Marduk plus” vrši obuku vozača za sledeće kategorije vozila:

 

Kategorija
      Vozila
Uslov
AM Mopedi, laki tricikli i laki četvorocikli 16 godina
A1 Motocikli čija zapremina nije veća od 125 cm3 i snage motora do 11kW čiji odnos snage motora i mase vozila nije veće od 0,1 kW/kg i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW 16 godina
A2 Motocikli čija snaga nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg 18 godina
A Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15kW Posedovanje A2 kategorije u periodu od dve godine ili 24 godine
B Motorna vozila osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F i M čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3500kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje ne računajući sedište vozača 17 godina
F Traktori sa ili bez priključnih vozila i radne mašine 16 godina

 

Vlasnik
Mitrović Saška
Ulica
Školska 24
Grad
Odžaci 25250
Država
Srbija
Telefon
025 57 44 728
069 133 16 00
Email
as.mardukplus@gmail.com
saskamitrovic89@gmail.com
PIB
107519593
Matični broj
20819219
Šifra delatnosti
8553