“Tatravagonka Bratstvo“ doo, Subotica

Ulica:
Bikovački put 2
Grad:
Subotica
Telefon:
+381 (0) 24 566 300 menadžme
+381 (0) 24 623 214 prodaja
+381 (0) 24 623 235 nabavka
+381 (0) 24 623 219 finansi
Email:
info@tvbratstvo.rs

 

Tatravagonka Bratstvo doo, Subotica

 

 

Istorijat fabrike počinje još davne 1886.  godine, prvenstveno  kroz popravke teretnih železničkih vagona, kasnije i lokomotiva i putničkih vagona, kao i proizvodnju čeličnih konstrukcija i transportno-manipulacione  opreme  (kao  što  su dizalice, mostni  kranovi  i  dr.).

 

 

U  periodu  nakon  2000.  godine, proizvodni  program se  isprofilisao  na  popravku,  reviziju, rekonstrukciju  i  proizvodnju  novih  teretnih  vagona  i  njihovih rezervnih  delova.  Broj zaposlenih  se  menjao  u  zavisnosti  od ekonomske  situacije  u  regionu,  a  maksimum  je postignut  80-tih godina prošlog veka – 1.500  zaposlenih.

 

 

U  martu  2011,  fabrika postaje članica grupacije Tatravagonka Poprad i menja naziv u Tatravagonka Bratstvo. Fabrika zauzima površinu od 17 hektara, strateški je veoma dobro locirana u jugozapadnom delu grada Subotice, a samo je ograda deli od željezničkog koridora Budimpešta – Beograd.

 

 

Drumska konekcija obezbeđena je preko regionalnog puta Subotica – Novi Sad, a fabrika je samo 3 km udaljena od međunarodnog autoputa Budimpešta – Beograd. Izgrađena površina tj. površina pod objektima je 2,9 hektara; unutar fabrike postoji mreža od oko 8 km pruga, sa mogućim pristupom javnoj železničkoj mreži sa dve strane.

 

 

Pod stručnim vođstvom Tatravagonke, glavni cilj je stvoriti u Subotici konkurentnu proizvodnu bazu za kontrolu, reviziju, popravku, rekonstrukciju i proizvodnju teretnih vagona i rezervnih delova u oblasti Balkana, a sa infrastrukturom, tehnološkom opremom i stručnošću zaposlenih na nivou evropskih standarda.

 

 

Trenutno fabrika ima 246 zaposlenih, sa strukturom koja odgovara glavnoj orijentaciji fabrike. Zaposleni su raspoređeni u nekoliko odeljenja, kao što su: razvoj, tehnologija, proizvodnja, kvalitet, nabavka, prodaja i finansije. U proces proizvodnje uključene su profesije kao što su: zavarivači, bravari, strugari, kovači, farbari, stolari i dr.

 

 

Fabrika do ovog trenutka raspolaže svim potrebnim lokalnim/regionalnim sertifikatima za projektovanje, inspekciju, popravku, reviziju, rekonstrukciju i proizvodnju teretnih vagona, kao i popravku kočionih sistema Knorr i Oerlikon.

 

 

U oblasti sistema kvaliteta, fabrika poseduje sertifikate TÜV – EN ISO 9001:2008, EN ISO 3834-2, a u oblasti zavarivanja: stepen CL1 prema DIN EN 15085-2. U fabrici rade 2 ovlaštena kontrolora za ispitivanje penetrantima, 2 kontrolora za vizuelnu inspekciju zavara i 2 kontrolora za ultrazvučnu kontrolu. Za procese zavarivanja, fabrika poseduje 2 licencirana inženjera zavarivanja IWE i 29 licenciranih zavarivača.

 

 

Za popravku kočionih sistema u fabrici je zaposleno 7 licenciranih radnika. Fabrika je trenutno u procesu dobijanja drugih značajnih evropskih sertifikata i ovlašćenja klijenata (kao što je VPI i dr.).

 

 

U oblasti projektovanja trenutno se koristi Auto CAD program; fabrika je u mogućnosti da pripremi tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju vagona, različite rezervne delove, proizvodnju alata i čeličnih konstrukcija.

 

 

Fabrika poseduje tehničku dokumentaciju za 12 različitih tipova rekonstrukcija vagona, kao i 8 tipova novih teretnih vagona. U toku 2011. Godine nabavljena je nova, standardna kompjuterska oprema i implementiran novi, savremeni informacioni sistem – SAP.

 

 

Tehnološka oprema se neprestano modernizuje i ona pokriva sve neophodne proizvodne procese:

 

 • Krojenje materijala, mehaničko i gasno rezanje

 

 • Prese, strugovi, glodalice i bušilice

 

 • Prese za kovanje i kovačke peći

 

 • Specijalni strugovi za obradu točkova

 

 • Hidrauličke prese za ispravljanje materijala

 

 • Hidraulička presa za skidanje/navlačenje točkova

 

 • Alati za obrtna postolja i vagone

 

 • Oprema za ispitivanje kočionih sistema

 

 • Oprema za ispitivanje odbojno/vlačne spreme

 

 • Poluautomatski aparati za zavarivanje

 

 • Oprema za sačmiranje i farbanje

 

 • Mašine za obradu drveta

 

Površina proizvodnih pogona je 21 500 m2, a proizvodne hale su opremljene moćnim kranovima, čija je nosivost do 25 t. Transport između objekata/proizvodnih hala vrši se viljuškarima, nosivosti do 10t.

 

 

Proizvodne hale kompletno su opremljene razvodom tehničkih gasova – kiseonik, acetilen i CO2.
Godišnji kapaciteti fabrike su: velika opravka oko 1.000 teretnih vagona, proizvodnja oko 100 novih vagona.

 

 

Najvažniji kupci u 2011. su: Železnice Srbije, MSK Kikinda, AAE (Švajcarska), Bahnwaggon (Nemačka), Profit Exim (Švedska).

 

Delovi

 

Pored velikog proizvodnog programa, Tatravagonka Bratstvo DOO ima bogatu ponudu železničkih rezervnih delova (noseći gibnjevi, elementi vešajnog sistema, odbojnici, bočna i čeona vrata i drugo).

 

 • Čeona vrata

 

 • Lisnati gibanj

 

 • Oslonac nauglice kontejnera

 

 • Osigurač točka automobila

 

 • Klin kočne papuče

 

 • Držač kočne papuče

 

 • Kočni trougao

 

 • Srednji dvojni kalem

 

 • Kalem karike – krajnji

 

 • Karika nosećeg gibnja

 

 • Gibanjski svornjak

 

 • Karika nosećeg gibnja

 

 • Tegljenice

 

 • Kolenasto vratilo

 

 • Čaurasti odbojnik

 

 

Vlasnik
Pavol Kovač
Ulica
Bikovački put 2
Grad
Subotica
Država
Srbija
Telefon
+381 (0) 24 566 300 menadžme
+381 (0) 24 623 214 prodaja
+381 (0) 24 623 235 nabavka
+381 (0) 24 623 219 finansi
Email
info@tvbratstvo.rs
Fax
+381 (0) 24 623 200
Delatnost
Popravka, revizija, rekonstrukcija i proizvodnja novih teretnih vagona i njihovih rezervnih delova.